DANE DZIECKA

DANE RODZICÓW

INFORMACJE O STANIE ZDROWIE DZIECKA

WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JEST RÓWNOZNACZNE Z:


oświadczeniem, że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/rodziców oraz dziecka w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej

DANE DZIECKA

DANE RODZICÓW

INFORMACJE O STANIE ZDROWIE DZIECKA

WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JEST RÓWNOZNACZNE Z:


oświadczeniem, że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/rodziców oraz dziecka w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej

to top button
Translate »