Zapisy

Wypełnij formularz online

Wiadomość zostałą wysłana poprawnie

Dane dziecka

Dane rodziców

Mama

Tata

Informacje o stanie zdrowia dziecka

 • Żłobkowej
 • Przedszkolnej
 • Od znajomych
 • Od pracowników
 • Reklama w internecie
 • Portale społecznościowe
 • Nie pamiętam

Inne informacje o dziecku

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

Adres email *

Formularz należy podpisać i wysłać na adres: biuro@megamocnistogi.pl lub ul. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.

#

MEGAMOCNI. Wszelkie prawa zastrzeżone

Współpracują z nami:

 • #

 •   #

 • #

 • #

 • #

 • #